ДОО «Нур- Балалык» Ысык-Атинский район

О нас

Бала бакчанын тарыхы

2016-жылдын 1 февраль айында ачылган. Негизги багыт эстетика болгон. Бала бакчада эки тайпа  түзүлгѳн. Бала бакча окуу-тарбия негизинде иштеп келе жатат. Бала бакча эки тилдүү  окутуунун концепциясы  кабыл алынган Уставдын негизинде жана бала бакчанын  ѳнүгүшүнүн концепциясына ылайык иш алып барат.  МГ ОТКнын ишмердүүлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, баланын укуктарынын Конвенциясынын, Кыргыз Республикасынын “Билим жѳнүндѳ” мыйзамынын негизинде жүргүзүлѳт жана баланын жеке жѳндѳмдүүлүктѳрүн жана талаптарын эске алуу менен билим берүүнүн диний эмес мүнѳздүүлүгүнүн, демократиялуулуктун, ачыктыктын, жалпы адамзаттын баалуулуктарынын приоритети менен иш жургузулот.

 

Эмблема

О нас